Bali d.o.o.

Nositelj Projekta:
BALI d.o.o.

Naziv Projekta:
KK.01.2.1.02.0149 „Razvoj proizvoda donjeg rublja i spavaćeg programa „MAX KOZO“za žene i muškarce od eco-frendly i biorazgradivog reciklirajućeg materijala“.

Poziv na dostavu projektnih prijava:

KK.01.2.1.02 „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja faza II“  - dostupan na https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja-faza-ii/ 

Opis projekta:

Projekt se odnosi na eksperimentalni razvoj i uvođenje inovativnih i organskih predmetanovog brenda MAX KOZO, te početno ulaganje u nabavu opreme i strojeva, prilagodbuorganizacije i angažman stručnjaka. U projektu će se vršiti istraživanja i razvoja s ciljemrazvoja novih proizvoda, tržišta i usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, kaoi ulaganje u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete.

Rezultati istraživanja i razvoja biti će proizvodi asortimana MAX KOZO koji su potpunonovi poduzetnika ali novi za nacionalno i regionalno tržište.Projekt je temeljen na eksperimentalnom razvoju koji je baziran na stvaranju i testiranjuinovativnog proizvoda od bioragradivih tekstilnih materijala, organskog podrijetla,krozrazvoj proizvoda i tražišta, ulaganja u marketing, početna ulaganja u materijalnu inematerijalnu imovinu usklađenu sa najvišim ekološkim stadardima, radi održavanjakonkurentnosti tvrtke te povećanju proizvodnih, kadrovskih i inovativnih kapaciteta.Glavna ideja projekta je ekološki aspekt i pristup u razvoju te kompletnoj proizvodnjiorganskih tekstilnih proizvoda, kao i usklađivanje svih organizacijskih procesa, štouključuje proizvodnju bez plastike, mogućnost biorazgradivosti/recikliranja odnosnoponovnu upotrebu proizvoda kao sirovine kao i direktan financijski utjecaj (u smisludonacije u postotku od prodaje) fondovima i organizacijama koje se bave zaštitomokoliša, biljnih i životinjskih vrsta. Organski materijal koji je sastavni dio finalnogproizvoda ključna je inovacija u cijelokupnom procesu istraživanja, razvoja i inovacije.Materijal se temelji na certifikatu „Od izvora do izvora“ što znači da se nakon upotrebe ikorištenja može kompostirati/biorazgraditi i/ili se može reciklirati tj. kao sirovina ponovnoupotrijebiti. Uz navedene inovativne sastavnice materijal je je izrađen od prirodnihvlakana iz kontroliranih organskih uvjeta (pamuk, celuloza drveta), ispitan i certificiran,bez štetnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, a ujedno izuzetno podatan, mekan,nježan i ugodan za nošenje.

U tehnološkom procesu istraživanja i razvoja materijal je potrebno testirati i laboratorijskianalizirati kako bi se uz izradu prototipova dobile najbolje sastavnice koje su ključne zaudobnost i nošenje obzirom da se radi o liniji ekskluzivnog donjeg rublja. Izrazito je bitnagustoća materijala, elastičnost, izdržljivost i otpornost na nošenje. Shodno tome nužan jedugotrajni proces ispitivanja i razvoja materijala do najsitnijih detalja.

Uz sve navedenomaterijal posjeduje inovativni digitanli full colour print koji u dizajnu isprepliće motivebiljnih i životinjskih vrsta, a sve u svrhu podizanja svijesti o zaštiti okoliša, biljnih iživotinjskih vrtsa. Samim time dio sredstava od prodaje proizvoda planira se izdvajati ufondove za zaštitu okoliša na svjetskoj razini.

Projekt odgovara na ključne izazove tvrtke:

- razvoj i plasman vlastitih proizvoda visoke dodane vrijednosti od organskih materijala,

- razvoj i plasman vlastitog brenda odrasle muškarce i žene s visokom dodanom vrijednosti

- ulaganje u razvoj kapaciteta, opreme i strojeva

- ulaganje u razvoj tržišta i procesa.

Specifični ciljevi projekta:

C1. Razvoj i uvođenje brenda MAX KOZO na tržište

C2. Modernizacija tehn. procesa proizvodnje proizvoda od organskog pamuka nabavom i uvođenjem novih strojeva i opreme

C3. Brendiranje proizvoda i rast prihoda od prodaje vlastitih proizvoda.

Ukupna vrijednost projekta: 16.030.999,99 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 11.660.506,53 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 4.123.677,25 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 18.02.2020. – 18.06.2023.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Martina Trstenjak+385 98 312 143

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost tvrtke BALI d.o.o.


Predstavljanje rezultata projekta „Razvoj proizvoda donjeg rublja i spavaćeg programa „MAX KOZO“ za žene i muškarce od eco-frendly i biorazgradivog reciklirajućeg materijala“ KK.01.2.1.02.0149, nositelj projekta BALI d.o.o.

Projekt se odnosi na eksperimentalni razvoj i uvođenje inovativnih i organskih predmeta novog brenda MAX KOZO, te početno ulaganje u nabavu opreme i strojeva, prilagodbu organizacije i angažman stručnjaka. U projektu će se vršiti istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, tržišta i usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, kao i ulaganje u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete.

Projekt je temeljen na eksperimentalnom razvoju koji je baziran na stvaranju i testiranju inovativnog proizvoda od biorazgradivih tekstilnih materijala, organskog podrijetla, kroz razvoj proizvoda i tržišta, ulaganja u marketing, početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu usklađenu sa najvišim ekološkim standardima, radi održavanja konkurentnosti tvrtke te povećanju proizvodnih, kadrovskih i inovativnih kapaciteta. Glavna ideja projekta je ekološki aspekt i pristup u razvoju te kompletnoj proizvodnji organskih tekstilnih proizvoda, kao i usklađivanje svih organizacijskih procesa, što uključuje proizvodnju bez plastike, mogućnost biorazgradivosti/recikliranja odnosno ponovnu upotrebu proizvoda kao sirovine. Organski materijal koji je sastavni dio finalnog proizvoda ključna je inovacija u cjelokupnom procesu istraživanja, razvoja i inovacije. Materijal se temelji na certifikatu „Od izvora do izvora“ što znači da se nakon upotrebe i korištenja može kompostirati/biorazgraditi i/ili se može reciklirati tj. kao sirovina ponovno upotrijebiti. Uz navedene inovativne sastavnice materijal je je izrađen od prirodnih vlakana iz kontroliranih organskih uvjeta (pamuk, celuloza drveta), ispitan i certificiran, bez štetnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, a ujedno izuzetno podatan, mekan, nježan i ugodan za nošenje.

U tehnološkom procesu istraživanja i razvoja materijal je potrebno testirati i laboratorijski analizirati kako bi se uz izradu prototipova dobile najbolje sastavnice koje su ključne za udobnost i nošenje obzirom da se radi o liniji ekskluzivnog donjeg rublja. Izrazito je bitna gustoća materijala, elastičnost, izdržljivost i otpornost na nošenje. Shodno tome nužan je dugotrajni proces ispitivanja i razvoja materijala do najsitnijih detalja.

Uz sve navedeni materijal posjeduje inovativni digitanli full colour print koji u dizajnu isprepliće motive biljnih i životinjskih vrsta.


Projekt odgovara na ključne izazove tvrtke:
- razvoj i plasman vlastitih proizvoda visoke dodane vrijednosti od organskih materijala,
- razvoj i plasman vlastitog brenda odrasle muškarce i žene s visokom dodanom vrijednosti
- ulaganje u razvoj kapaciteta, opreme i strojeva
- ulaganje u razvoj tržišta i procesa.


Postignuti ciljevi projekta:
C1. Razvoj i uvođenje brenda MAX KOZO na tržište
C2. Modernizacija tehn. procesa proizvodnje proizvoda od organskog pamuka nabavom i uvođenjem novih strojeva i opreme
C3. Brendiranje proizvoda i rast prihoda od prodaje vlastitih proizvoda.

#REZULTATI PROJEKTA


Rezultati (posljedica poduzetih aktivnosti) 2026. M+3:


• Tehnološko opremanje, nabavljena materijalna imovina (strojevi i oprema) u vrijednosti od 1.370.200,00 kn.

• Nabavljena nematerijalna imovina u vrijednosti od 236.790,47 kn

• Uvođenje i komercijalizacija novih vlastitih proizvoda od organic pamuka (100 artikala)
• Rast prihoda od prodaje 64,79 %

• Povećanje udjela asortimana vlastitih proizvoda u prodaji za više od 55 %

• Otvaranje novog kanala prodaje putem web shopa

• Plasman na nova tržišta zahvaljujući novim proizvodima i web prodaji

• Zadržavanje postojeće zaposlenosti (95 na temelju sati rada)
• Novo zapošljavanje (+ 6 osobe)

• Rast izvoza za 80,09 %.

• Postavljena nova organizacija tvrtke s novim odjelima (+3)

• Uvedeni novi procesi (+8)


Ukupna vrijednost projekta:
 16.030.999,99 HRK / 2.127.679,34 €

Ukupni prihvatljivi troškovi: 11.660.506,53 HRK / 1.547.615,17 €

Iznos bespovratnih sredstava: 4.123.677,25 HRK / 547.306,03 €

Razdoblje provedbe projekta: 18.02.2020. – 18.09.2023.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost tvrtke BALI d.o.o.

https://www.kozo-underwear.hr/