Opći uvjeti korištenja

Bali d.o.o.
Trg Republike 3
HR40328 Donja Dubrava
Hrvatska
OIB: 60041878672

Poslujemo u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Opći uvjeti internet-trgovine kozo-underwear.hr sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Zakonom o elektroničkoj trgovini, važećima na području Republike Hrvatske.

Ovi opći uvjeti i odredbe primjenjuju se na korištenje balidoo.com internet-trgovine na domeni kozo-underwear.hr uključivo sa svim podstranicama i na kupnju tamo dostupnih proizvoda. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uvjete i odredbe prije korištenja internet-trgovine. Vaša suglasnost s ovdje navedenim uvjetima i odredbama preduvjet je za izvršavanje kupnje.

OPĆE ODREDBE I UVJETI KORIŠTENJA INTERNET-TRGOVINE

Internet-trgovinu dostupnu na domeni kozo-underwear.hr uspostavila je tvrtka Bali d.o.o. čije se sjedište nalazi na adresi Trg republike 3, HR40328 Donja Dubrava, Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem (MBS) 01570501, OIB 60041878672, VATID HR60041878672 (dalje u tekstu „Bali d.o.o.“ ili „Prodavatelj“). Ako imate pitanja, možete nam se obratiti na e-mail adresu info@kozo.hr  ili na kontakt podatke navedene na stranici u polju „Kontakti“.

Bali d.o.o. pruža uslugu internet-trgovine na domeni kozo-underwear.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem, provođenja financijskih transakcija, prodaje robe između korisnika internet-trgovine, tj. između Kupca i Prodavatelja, te organiziranja dostave predmeta prodaje. Uslugu internet-trgovine moguće je koristiti na teritoriju Republike Hrvatske te u svim zemljama Europske unije.

Ove Opće odredbe i uvjete prihvaćate elektroničkim putem prilikom potvrđivanja narudžbe u internet-trgovini. Također, savjetujemo Vam da pročitate i Pravila zaštite podataka i privatnosti, kao i Pravila o kolačićima („cookies“), budući da se i ovi dokumenti odnose na korištenje internet-trgovine.

Kupac kao korisnik slaže se da će koristiti internet-trgovinu isključivo u skladu s pozitivnim propisima za pregled objavljenih sadržaja, kupnju dostupnih proizvoda predavanjem pravno valjanih narudžbi i komunikaciju s Prodavateljem.

Usluge kozo-underwear.hr internet-trgovine ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup kozo-underwear.hr internet-trgovini. Bali d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja sadržaja internet-trgovine i korištenja na njoj dostupnih usluga.

PROMJENE OPĆIH UVJETA

Važećom verzijom Općih odredbi i uvjeta korištenja internet-trgovine uvijek se smatra ona verzija koja je objavljena na ovoj stranici. Za slučaj sporova, primijenit će se verzija koja je bila važeća u trenutku izvršenja kupnje i s kojom ste kao korisnik izrazili svoju suglasnost u trenutku predavanja narudžbe.

Ovim Vas putem obavještavamo da postoji mogućnost povremene promjene Općih odredbi i uvjeta korištenja internet-trgovine zbog usklađivanja s promjenama zakona i/ili našim poslovnim procesima. Tehnički nismo u mogućnosti svakog korisnika obavijestiti o eventualnim promjenama, stoga Vam preporučamo da pročitate ovaj tekst prilikom ponovnog korištenja internet-trgovine kako biste se upoznali s mogućim promjenama.

Bali d.o.o. zadržava pravo izmjene ili ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojih proizvoda ili usluga koje pruža, kao i promjene sadržaja u internet-trgovini, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

Prilikom pregledavanja sadržaja internet-trgovine možete slobodno birati željene artikle i dodavati ih u košaricu. Ova radnja nije ni na koji način obvezujuća. Nakon što ste odabrali željene artikle i sigurni ste da ih želite kupiti, krećete u proces narudžbe prilikom koje unosite sve podatke potrebne za izvršenje narudžbe, potvrđujete svoju suglasnost sa Općim odredbama i uvjetima korištenja internet-trgovine te, ovisno o odabranom načinu plaćanja, izvršavate plaćanje. Radnje koje ste izvršili i potvrdili prilikom procesa predavanja narudžbe smatraju se sklapanjem ugovora o kupoprodaji i kao takve su obvezujuće.

Cijena proizvoda navedena na internet-trgovini uključuje PDV (VAT) i predstavlja poziv korisnicima za kupnju robe po toj cijeni. Naručena roba isporučuje se po cijenama i uvjetima važećim na internet-trgovini na dan predavanja narudžbe bez obzira na cijene i uvjete važeće na dan isporuke.

Ove Opće odredbe i uvjeti čine sastavne dijelove ugovora o kupoprodaji sklopljenog putem internet-trgovine.

Nakon predavanja narudžbe korištenjem sučelja internet-trgovine, primit ćete na e-mail adresu koju ste upisali u procesu narudžbe automatski generiranu potvrdu o primitku narudžbe (u daljnjem tekstu „Potvrda“). Potvrda o primitku narudžbe ne smatra se potvrdom sklapanja ugovora o kupoprodaji od strane Prodavatelja, već je isključivo dokument kojim se potvrđuje primitak narudžbe.

Prodavatelj zadržava pravo odbijanja primljene narudžbe ako zbog izvanrednih okolnosti nije u mogućnosti izvršiti narudžbu prema standardima kvalitete internet-trgovine kozo-underwear.hr. Prodavatelj nije obvezan na temelju primljene narudžbe sklopiti ugovor o kupoprodaji u slučaju kada ne može u potpunosti izvršiti obveze iz ugovora. Ugovor o kupoprodaji od strane Prodavatelja smatra se sklopljenim u trenutku otpreme robe o čemu ćete biti obaviješteni posebnom e-mail porukom.

CIJENE PROIZVODA I NAČINI PLAĆANJA

Sve cijene proizvoda u internet-trgovini izražene su u hrvatskim kunama (HRK), uz prikazanu protuvrijednost u eurima (EUR) i uključuju PDV (VAT). Protuvrijednost u eurima (EUR) obračunata je prema važećem središnjem tečaju Hrvatske narodne banke. Točan iznos cijene u eurima (EUR) ovisi o važećem tečaju banke krajnjeg korisnika u trenutku plaćanja. Cijene proizvoda iste su za sve vrste plaćanja i vidljive su na stranici proizvoda i u košarici prilikom zaključivanja narudžbe. U cijenu proizvoda nije uključen trošak dostave koji se posebno obračunava u zadnjem koraku narudžbe nakon što korisnik upiše željenu adresu dostave, osim u slučaju kada su ispunjeni uvjeti za besplatnu dostavu (narudžba artikala u vrijednosti iznad 350 kuna). Prodavatelj zadržava pravo promjene cijene bez prethodne obavijesti.

U izvanrednim slučajevima administrativne pogreške u iskazivanju cijene proizvoda na stranicama internet-trgovine, nismo obvezni sklopiti ugovor o kupoprodaji po nepovoljnim uvjetima. Ako do takvog slučaja dođe, ponudit ćemo Vam da proizvod kupite po ispravnoj cijeni, bez obveze prihvaćanja takve ponude. U slučaju Vašeg neprihvaćanja ponude, plaćeni iznos bit će Vam vraćen ako je uplata s Vaše strane prethodno izvršena.

Proizvodi ostaju vlasništvo Prodavatelja do primitka potpune uplate prema sklopljenom ugovoru o kupoprodaji, bez obzira je li roba isporučena.

Plaćanje možete izvršiti uplatom na naš transakcijski račun korištenjem internet-bankarstva ili opće uplatnice te prilikom pouzeća.

Internet-trgovina kozo-underwear.hr djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga.

Raskid ugovora o kupoprodaji

Imate pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe ili nakon predavanja narudžbe, u slučaju da ste se predomislili prije isporuke robe.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, potrebno je dostaviti prije isteka navedenog roka pravilno popunjen primjerak Obrasca za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji (OVDJE). Obrazac je potrebno dostaviti na e-mail adresu: order@kozo.hr.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljen na daljinu preuzmite na ovom linku u pdf formatu. Možete ga ispuniti elektroničkim putem ili fizički nakon ispisa.(OVDJE)

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora. Prema članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, dužni ste primljenu robu vratiti na adresu Bali d.o.o., Trg republike 3, 40328 DONJA DUBRAVA (internet-trgovina).

Povrat robe možete izvršiti besplatno putem ugovornog partnera Intereuropa te je u tom slučaju dovoljno prilikom predavanja Obrasca za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji zatražiti prikup robe od strane Bali d.o.o. i zapakirati robu za povrat u originalnu transportnu ambalažu. Ako povrat robe želite izvršiti alternativnim načinima dostave, u tom slučaju dužni ste isti izvršiti o vlastitom trošku.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da roba nije korištena te da se nalazi u originalnoj ambalaži uključivo s originalnim etiketama. Ako je došlo do korištenja (umanjenja vrijednosti), po primitku vraćene robe izvršit ćemo procjenu stanja robe prema vidljivim znakovima upotrebe i sukladno tome odrediti koji će vam postotak povrata novca biti isplaćen, a sukladno tablici umanjenja vrijednosti (OVDJE). U takvim ćemo vas situacijama kontaktirati i pokušati pronaći obostrano najprihvatljivije rješenje.

Najkasnije u roku od 14 dana od dana kad smo zaprimili Vašu obavijest o odluci raskida ugovora, uz uvjet da ste izvršili svoju obvezu povrata isporučene robe, izvršit ćemo povrat Vaše uplate koristeći isto sredstvo plaćanja koje ste koristili prilikom narudžbe.

Nažalost, nismo u mogućnosti izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat vašeg izričitog izbora vrste prijevoza, niti bilo kakve druge troškove povezane s procesom povrata. Pošiljke koje su poslane na način da zahtijevaju plaćanje prilikom pouzeća također nismo u mogućnosti primiti.

Zamjena artikala za drugu veličinu

Ako ste nakon primitka robe ustanovili da Vam se artikl zaista sviđa, ali Vam veličina koju ste naručili ne odgovara i želite ga zamijeniti za isti artikl u drugoj veličini, to možete učiniti na sljedeći način:

– Ispunite Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji te zatim putem e-mail adrese order@kozo.hr zatražite prikup izvornog proizvoda na Vašoj adresi (uz uvjet da robu za povrat adekvatno zapakirate u transportnu ambalažu). Povrat robe vrši se besplatno putem ugovornog partnera Intereuropa. Ako povrat robe želite izvršiti alternativnim načinima dostave, u tom slučaju dužni ste isti izvršiti o vlastitom trošku. Nakon pregleda vraćenog artikla, obavijestit ćemo Vas o povratu novca na Vaš račun. Povrat robe moguć je isključivo ako roba nije korištena i nalazi se u originalnoj ambalaži uključivo s originalnim etiketama. Uplata koju ste izvršili prilikom prethodne narudžbe bit će Vam vraćena, a željeni artikl u odgovarajućoj veličini možete naručiti putem nove narudžbe i uplate.

Reklamacije robe s nedostatkom

U zaista rijetkim slučajevima kada primite robu s nedostatkom, imate pravo na prigovor ili reklamaciju robe u zakonskom roku prema Zakonu o zaštiti potrošača.

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, omogućujemo Vam da svoje prigovore uputite na e-mail adresu order@kozo.hr ili putem pošte na adresu Bali d.o.o., Trg republike 3, 40328 Donja Dubrava, Hrvatska. Na sve zaprimljene prigovore odgovorit ćemo u što kraćem roku, no najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora te ćemo riješiti Vaš prigovor na najpovoljniji mogući način.

Povrat u slučaju reklamacije robe s nedostatkom vrši se tako da nakon zaprimanja prigovora, u dogovoru s Vama, na Vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja će preuzeti paket i vratiti ga na našu adresu.

Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i, ako je potrebno, dodatnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

Ako se utvrdi da je reklamacija pravovaljana, o našem trošku zamijenit ćemo robu za istovjetnu bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos koji je plaćen za proizvod, uključivo s troškovima dostave.

U slučaju da reklamacija nije pravovaljana, tj. ako se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na adresu kupca.

Online rješavanje potrošačkih sporova

Sukladno uredbi Europske unije, kozo-underwear.hr internet-trgovina sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova za proizvode i usluge kupljene putem interneta, a koje kupci mogu predati online.

Uredba Europske unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 9. siječnja 2016.

Sukladno članku 14. st. 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektroničku poveznicu s Platformom za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

U nastavku možete pronaći poveznicu za Platformu za online rješavanje potrošačkih sporova. (LINK)

Za detaljnije informacije slobodno nam se obratite na e-mail adresu info@kozo.hr

Više informacija u linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Dostava se vrši na području Hrvatske

Besplatna dostava

Dostava za sve narudžbe u vrijednosti iznad 350 kn je besplatna za područje cijele Hrvatske.

Trošak dostave

Trošak dostave za narudžbe manje od 350 kn iznosi 35 kn za cijelu Hrvatsku.

*PDV (VAT) je uključen u izražene cijene dostave.

Proces i vrijeme dostave

Dostavu izvršava ugovorni partner Intereuropa

Uobičajeno vrijeme dostave za područje Hrvatske je u roku od 48 do 72 sata za narudžbe izvršene radnim danom. Za narudžbe izvršene petkom iza 11:00 sati te tijekom vikenda i blagdana rok dostave je 48 do 72 sata od početka prvog sljedećeg radnog dana. Navedeni rok dostave računa se od trenutka kada je primljena uplata. U slučaju dostave na otoke (Hrvatska), zbog logističkih ograničenja, dostava se vrši u roku od 3 do 7 dana, ovisno o lokaciji.

Ako želite dogovoriti poseban termin dostave, molimo Vas da to navedete prilikom narudžbe u polje „Napomena“ kako bismo mogli Vašu želju prenijeti dostavnoj službi. Daljnje mogućnosti s Vama će direktno dogovoriti naš ugovorni partner.

Svi proizvodi bit će zaštićeni i zapakirani u kvalitetnu transportnu ambalažu tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Nakon otpreme Vaše narudžbe primit ćete e-mail poruku s brojem pošiljke i uputama za praćenje kako biste u svakom trenutku mogli provjeriti gdje se trenutno nalazi Vaš paket.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju. Potpisom Kupca na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vidljivih vanjskih oštećenja.

U slučaju da kupljeni proizvod nismo u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome ćemo Vas obavijestiti i dogovoriti eventualni novi rok isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora i povrat sredstava.

U slučaju bilo kakvih pitanja rado ćemo Vam pomoći. Slobodno nam se obratite na e-mail adresu: info@kozo.hr